Risk Astrologi av Soltecken

Risk astrologi av Zodiakens soltecken ges gratis online från vedisk astrologi. Risk, äventyr, fara, olycka och fiendskap diskuteras.

Risk Astrologi för Väduren

Vädurens astrologi kan uppskattas med observation av planeterna Mars respektive Merkurius. Därför stimulerar närvaron av Mars i Jungfrun under födseln såväl som vid rotation inkomst men ökar samtidigt risken för fiendskap, sjukdomar och olycka för arianerna. Medan Mars är i Jungfrun och Merkurius i Väduren orsakar ofta permanent sjukdom för arianerna. Men Jupiter och Venus i Jungfrun orsakar mer skada på Vädurens födelse. De flesta av riskerna uppstår från den vulgära eller lägre klassen av människor. Merkurius, solen, månen och Saturnus, medan de är placerade i solens tecken, garanterar Jungfrun framgång i äventyr.

Risk Astrologi för Oxen

Oxen riskerar Zodiac har fort farande kontrollerar över planeten Venus. Därför presenterar närvaron av Venus i Vågen under födseln såväl som vid rotation oxarnas fiendskap och lyckofall. Merkurius, Mars, solen, månen och Saturnus i Vågen bringar lycka till Oxarna. Det nionde huset är farans hus för Oxen. Alla planeter som finns i det nionde huset kan orsaka olyckor. Mars, Merkurius, Solen och Saturnus ger Oxen framgång i äventyret. Dessutom inbjuder Jupiter när han går på väg till Vågen till olycka i Oxens födelseliv. Oxen är sin egen fiende och hamnar i fara på grund av att han fattar felaktiga beslut i livet.

Risk Astrologi för Tvillingarna

Tvillingriskastrologi förblir under observation av Jupiter respektive Mars. Jupiter i Skorpionen orsakar problem i kärlekslivet och samma position som Venus försämrar relationerna med Tvillingarnas barn. Kvicksilver i Skorpionen orsakar dålig hälsa men ökar rikedomen samtidigt. Mars, solen, månen och Saturnus ger framgång i äventyr för Tvillingarna. Men positionen för Mars, Merkurius, Solen och Saturnus i Skorpionen ger rikedom till livet för en Tvillingfödelse. Motstånd kommer från kämparna eller den arroganta klassen av människor i livet av soltecknet, Tvillingarna.

Risk Astrologi för Kräftan

Kräftans zodiak av risker förblir under övervakning av Venus respektive Jupiter. Venus och Jupiter i Skytten orsakar fiendskap med mamma, pappa såväl som äldre syskon i Kräftans liv. Men positionen för vilken planet som helst i Oxen orsakar ett fysiskt problem för kräftorna. Å andra sidan ger Merkurius, Mars, Solens och Saturnus position i Skytten rikedom och framgång i äventyr för zodiaccancerfödelse. Olycka dyker upp i de akademiska eller utbildade människorna olycka i Cancer Zodiacs liv.

Risk Astrologi för Lejonet

Lejonet risk horoskop gratis online av vedisk astrologi förblir i kontroll över Saturnus respektive Mars. Saturnus och Mars i Stenbocken berikar rikedomens lycka och ger seger i äventyr. Saturnus och Mars i Väduren orsakar dock mer hinder i Lejonens liv förutom fara och fiendskap på vägen till tur. Jupiter i Stenbocken presenterar fiendskap med barnen och Venus närvaro i Stenbocken initierar fiendskap med yngre syskon. Det mesta av fiendskapen kommer från föräldrar och vänner i zodiaken Lejonets liv.

Risk Astrologi för Jungfrun

Jungfruns äventyrsastrologi förblir under observation av planeterna Saturnus respektive Uranus. Saturnus och Uranus i Fiskarna orsakar hälsoproblem och äktenskaplig fiendskap. Men vilken planet som helst i Fiskarna orsakar störningar i livet. Jupiter i Vattumannens fall fiendskap med mor respektive hustru. Venus, i Vattumannen, stör relationerna med sin far och släktingar. Större fiendskap kommer från hustrun och svärföräldrarna såväl som från mödrarelationerna olycka i Zodiac Jungfruns liv.

Risk Astrologi för Vågen

Vågens horoskop av risk förblir i kontroll över planeterna, solen, Jupiter och Neptunus respektive. Solen i Lejonet orsakar motstånd hos de äldre syskonen. Jupiter i Fiskarna orsakar fiendskap med yngre syskon. Men vilken planet som helst som går genom Lejonet och Fiskarna medför risker i Libranernas liv. Men solen och Mars i Fiskarna ger framgång i spänning och äventyr. Saturnus i Lejonet orsakar problem i benen eller övre delen av buken. Olika fiendskap dyker upp från syskonen i Zodiac Vågens födelselivet.

Risk Astrologi för Skorpionen

Skorpion riskastrologi kan utvärderas med observation av Jupiter respektive Venus. Jupiter i Zodiac Aries under födseln såväl som vid rotation orsakar problem från den ekonomiska sidan, släktingar och avkommor också. Medan Venus befinner sig i Väduren orsakar fiendskap med maken och avlägsna frågor kan följa. Vilken planet som helst, särskilt Mars när den befinner sig i Kräftan, kan orsaka hälsoproblem; dessutom blir relationen med pappan sur. Men positionen för solen, månen, Merkurius, Saturnus och Mars ger rikedom, välstånd och framgång i äventyr.

Risk Astrologi för Skytten

Skyttens riskastrologi kunde uppskattas med observation av Jupiters respektive Venus position. Jupiter i Oxen under födseln såväl som vid rotation gör en infödd otur i gynnsamma satsningar. Dessutom orsakar det problem inom hälsa, utbildning, moderskap, hem respektive lycka. Venus medan den befinner sig i Oxen orsakar mer problem ger fiendskap och hindrar inkomster, men kan hjälpa till med snabba botemedel mot sjukdomar. Men positionen för solen, månen, Merkurius, Saturnus och Mars i Oxen ger rikedom och välstånd och säkerställer framgång i äventyr.

Risk Astrologi för Stenbocken

Stenbockens faras astrologi kunde analyseras med observation av positionen för Saturnus, Jupiter respektive Venus. Saturnus i Tvillingarna kan orsaka sjukdomar i lungor och hjärta, förutom förlust av stora möjligheter i livet. Jupiter, medan han befinner sig i Tvillingarna, orsakar fiendskap med yngre syskon och blir rädd för avlägsna platser och relaterade frågor; förblir dessutom saknar tillräckligt bra mat i livet. När Venus ockuperar Tvillingarna, orsakar fiendskap med barnen såväl som arbetsfältet. Medan solen, månen, Merkurius och Mars position i Tvillingarna ger rikedom och välstånd och säkerställer enastående framgång i äventyr.

Risk Astrologi för Vattumann

Vattumannens riskastrologi kan antas med observation av Uranus, Saturnus, Jupiter respektive Venus. Uranus i cancer kan orsaka sjukdomar i magen och nedre delen av buken, förutom förlust av lyckliga möjligheter i livet. Saturnus, medan han befinner sig i Kräftan, ger en hel del rikedom, men dold fiendskap i livet och matbrist kanske inte kan undvikas. Jupiter i Kräftan orsakar kraftfull fiendskap inom området för inkomst och stora inkomster. Venus position i Kräftan orsakar fiendskap med föräldrarna och gör den infödda otur. Medan solen, månen, Merkurius och Mars i Kräftan ger rikedom och välstånd och garanterar berömvärda framgångar i äventyret.

Risk Astrologi för Fiskarna

Fiskarnas zodiac kan förutsägas av positionen för solen, månen, Mars, Jupiter, Saturnus respektive Venus. Moon in Virgo faller fiendskap med barnen och möter vanära i livet. Solen medan den befinner sig i Jungfrun ger fiendskap förutom många sjukdomar. Mars medan han är i Jungfrun leder till insolvens och en dålig relation med sin far och skadar förmögenheten. Venus i Jungfrun orsakar dessutom andningsbesvär, en komplikation i nedre delen av buken. Jupiter, medan han är placerad i Jungfrun gör arbetsfältet svårt, dessutom kan det äktenskapliga problemet sträcka sig upp till separation och skilsmässa. Saturnus, medan han springer genom Jungfrun hindrar god inkomst och fläckar fläckfri karaktär. Medan solen, månen, Merkurius, Saturnus och Mars i Lejonet ger rikedom och välstånd och garanterar berömvärda framgångar i äventyret.

Förutom riskastrologi gratis online av vedisk astrologi,
  1. Riskfyllt år
  2. Riskfyllda månader
  3. Astrologisk tjänster
Det finns inget riskfritt liv under solen.
- Asish Kumar Das, 30 november 2017
Astrocopia.com har publicerats på olika språk. Kopiering av innehåll är förbjudet.
Alla rättigheter förbehållna. © 2007-2024
"HARE KRSNA"