Företag Astrologi Zodiac Soltecken

Företag astrologi och kommersiell karriär för Zodiac soltecken gratis online för framgång för handel och affärer från vedisk astrologi.

Väduren företag astrologi

Vädurens kommersiell astrologi styrs av planeten Venus och bedöms av stjärntecknet Vågen. Därför påverkar Venus position under födseln och även vid rotation välstånd för arianerna. Sålunda ger Venus, medan han går på vägen mot upphöjelse, ett hälsosamt företagsuppdrag samt säker framgång, och på försvagningen gör det precis det omvända för Väduren.

Oxen företag astrologi

Oxens handel kontrolleras av planeten Mars och bedöms av soltecken, Skorpionen. Därför påverkar Mars position under födseln och vid rotation oxarnas välstånd. Sålunda ger Mars en sund infrastruktur samtidigt som den rör sig på väg mot upphöjelse och säker framgång, medan försvagning gör precis tvärtom för Oxarna.

Tvillingarna företag astrologi

Tvillinghandelsastrologi styrs av planeten Jupiter och bedöms av stjärntecknet Skytten. Därför påverkar Jupiters position under födseln och även vid rotation Tvillingarnas välstånd. Således ger Jupiter samtidigt som han går på vägen mot upphöjelse en hälsosam infrastruktur samt säker framgång; medan försvagning gör precis det omvända för Tvillingarna.

Kräftan företag astrologi

Kräftan affärsastrologi kontrolleras av planeten Saturnus och bedöms av stjärntecknet Stenbocken. Därför påverkar Saturnus position under födseln och vid rotation kräftornas välstånd. Således ger Saturnus, medan han går på vägen mot upphöjelse, ett hälsosamt handelsuppdrag samt säker framgång, medan försvagning gör precis det omvända för kräftorna.

Lejonet företag astrologi

Lejonhandeln kontrolleras av planeten Saturnus och Uranus och bedöms av stjärntecknet Vattumannen. Därför påverkar Saturnus och Uranus position under födseln och vid rotation Leonians välstånd. Således ger Saturnus och Uranus samtidigt som de går på vägen mot upphöjelse ett framgångsrikt handelsuppdrag samt säker framgång, medan försvagning gör precis det omvända för Leonianerna.

Jungfrun företag astrologi

Jungfru affärsastrologi kontrolleras av planeten, Jupiter och Neptunus och bedöms av stjärntecknet, Fiskarna. Därför påverkar Jupiters och Neptunus position under födseln och även vid rotation Virgonians välstånd. Således ger Jupiter och Neptunus samtidigt som de går på vägen mot upphöjelse ett hälsosamt affärsuppdrag, såväl som säker framgång, och under försvagningen gör precis det omvända för Virgonians.

Vågen företag astrologi

Vågens kommersiell Zodiac kontrolleras av planeten Mars och bedöms av soltecken Väduren. Därför påverkar Mars position under födseln och vid rotation Libranernas välstånd. På så sätt ger Mars en hälsosam atmosfär i affärer samtidigt som den rör sig på vägen mot upphöjelse samt säker framgång; medan försvagning gör precis det omvända för Vågen.

Skorpionen företag astrologi

Skorpionen i handeln kontrolleras av planeten Venus och bedöms av stjärntecknet Oxen. Därför påverkar Venus position under födseln och även vid rotation Scorpians välstånd. Sålunda ger Venus när han går på vägen mot upphöjelse ett hälsosamt handelsuppdrag samt säker framgång, medan försvagning gör precis tvärtom för skorpionerna.

Skytten företag astrologi

Skyttens handelsastrologi styrs av planeten Merkurius och bedöms av stjärntecknet Tvillingarna. Därför påverkar Merkurius position under födseln och vid rotation skyttarnas välstånd. Sålunda ger Merkurius, medan han går på vägen mot upphöjelse, ett hälsosamt uppdrag i affärer såväl som säker framgång, och på försvagning gör det precis det omvända för Skytten.

Stenbocken företag astrologi

Stenbocken affärsastrologi ges online kontrolleras av jordens måne och bedöms av stjärntecknet, cancer. Därför påverkar jordens månes position under födseln och vid rotation Stenbockens välstånd. Således ger Jordens måne samtidigt som den rör sig på vägen mot upphöjelse ett hälsosamt affärsuppdrag plus säker framgång och under försvagningen gör precis det omvända för Stenbocken. Men den viktigaste faktorn är att månen tar nominell tid för att nå punkten av försvagning såväl som av upphöjelse som orsakar kraftiga fluktuationer.

Vattumann företag astrologi

Vattumannens stjärntecken kontrolleras av solen och bedöms av stjärntecknet, Lejonet. Därför påverkar solens position under födseln och vid rotation Vattumannens utsikter. Sålunda ger Venus, medan han går på vägen mot upphöjelse, ett hälsosamt handelsuppdrag samt säker framgång och under försvagningen gör precis det omvända för Vattumännen.

Fiskarna företag astrologi

Fiskarnas kommersiell astrologi styrs av planeten Merkurius och bedöms av stjärntecknet Jungfrun. Därför påverkar Merkurius position under födseln och vid rotation fiskarnas välstånd. Således ger Merkurius samtidigt som han går på vägen till upphöjelse ett hälsosamt uppdrag för handeln samt säker framgång och under försvagningen gör precis det omvända för fiskarna.

Förutom affärsastrologi gratis online från vedisk astrologi,
  1. Företagshoroskop idag
  2. Företag år
  3. Kommersiella månader
  4. Företagskonsult
  5. Astrologisk Tjänster
Inga, men Venus spelar en nyckelroll i affärsframgång.
- Asish Kumar Das, 12 september 2016
Astrocopia.com har publicerats på olika språk. Kopiering av innehåll är förbjudet.
Alla rättigheter förbehållna. © 2007-2024
"HARE KRSNA"