Lycklig Tid Idag för Själen av Födelsedatum

Lycklig tid idag att ladda själen för alltid av födelsedatum. Lyxig tid roterar efter 6 timmar varje dag, gratis online av Vedisk astrologi. Själen ger oss energi med intervaller om var 6 timmar varje dag, så vårt liv fortsätter. Själens tid var min uppfinning från Vedisk astrologi år 2006. Med start från soluppgången roterar den lyckliga själstiden varje dag dygnet runt. Den lokala tiden för soluppgången är grundtonen i detta arbete. Själens tid visas på den lokala klockan oavsett geografisk plats. Varje tid för själen roterar med var sjätte timmes intervall och stannar i en timme; ger energi till vår kropp under hela vår livstid. Faktum är att själen eller den lyckliga tiden på dagen håller det positiva flödet av livet under dagen, veckan, månaden respektive året.

Hur kommer själen eller den lycklig tid idag hjälpa?

Själar är i första hand av sju (7) typer och har många definitioner. Det kan dock korreleras med ett uppladdningsbart batteri. Precis som i en mobiltelefon behöver batteriet laddas med jämna mellanrum för att funktionen ska hållas oavbruten. Utan ström är en glödlampa värdelös. På samma sätt har varje levande organism ett sådant batteri som vi kallar själen. Det är Gud som regelbundet laddar upp våra batterier eller själ för att hålla liv i universum.

 1. Tid för att ladda upp själen med utvalda intervaller ger lycka.
 2. Framgång och glädje på jobbet säkerställs under den lyckliga tiden.
 3. God hälsa och sinnesfrid säkerställs under själstiden.
 4. Stress, påfrestningar och ångest försvinner i lyckliga tider.
 5. Affärs och jobbframgång säkerställs under en lyxig tid.
 6. Framgång i kärlek är säkerställd under själens tid.
 7. Fiender håller sig borta under den lyckliga biten av själstiden.
 8. Framgång i spel och sport är garanterad i lyckliga tider.
 9. Önskade pengar kan nå dig under en lycklig stund.
 10. En känsla av andlighet stimuleras under själstiden.

Ta reda på din dagliga lyckotid gratis genom att fylla i formuläret under premiumtjänsterna.

Hur vet jag min lycklig tid idag för min själ?

Själ eller lycklig tid upprätthåller i 1 timme.
Från gryning till gryning roterar lyckotiden, vilket innebär att själen laddas om var sjätte (6) timmar.
Till exempel: Om din själstid styrs av Solen, kommer du att upptäcka att den verkar laddas upp var sjätte timmar. På söndag kommer du att upptäcka att turtiden börjar kl. 06.00 och gäller till kl. 07.00. Sedan kommer den tillbaka igen efter 6 timmar, dvs mellan klockan 13 och 14. Samma incident händer med alla andra planeter, som Jupiter, Venus, Saturnus, Måne, Mars, och Merkurius respektive.

Lycklig tid idag gynnsam för själen ges i din lokala klocka

Time
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
6-7
Sol
Måne
Mars
Merkurius
Jupiter
Venus
Saturnus
7-8
Venus
Saturnus
Sol
Måne
Mars
Merkurius
Jupiter
8-9
Merkurius
Jupiter
Venus
Saturnus
Sol
Måne
Mars
9-10
Måne
Mars
Merkurius
Jupiter
Venus
Saturnus
Sol
10-11
Saturnus
Sol
Måne
Mars
Merkurius
Jupiter
Venus
11-12
Jupiter
Venus
Saturnus
Sol
Måne
Mars
Merkurius
12-13
Mars
Merkurius
Jupiter
Venus
Saturnus
Sol
Måne
13-14
Sol
Måne
Mars
Merkurius
Jupiter
Venus
Saturnus
14-15
Venus
Saturnus
Sol
Måne
Mars
Merkurius
Jupiter
15-16
Merkurius
Jupiter
Venus
Saturnus
Sol
Måne
Mars
16-17
Måne
Mars
Merkurius
Jupiter
Venus
Saturnus
Sol
17-18
Saturnus
Sol
Måne
Mars
Merkurius
Jupiter
Venus
18-19
Jupiter
Venus
Saturnus
Sol
Måne
Mars
Merkurius
19-20
Mars
Merkurius
Jupiter
Venus
Saturnus
Sol
Måne
20-21
Sol
Måne
Mars
Merkurius
Jupiter
Venus
Saturnus
21-22
Venus
Saturnus
Sol
Måne
Mars
Merkurius
Jupiter
22-23
Merkurius
Jupiter
Venus
Saturnus
Sol
Måne
Mars
23-24
Måne
Mars
Merkurius
Jupiter
Venus
Saturnus
Sol
24-1
Saturnus
Sol
Måne
Mars
Merkurius
Jupiter
Venus
1-2
Jupiter
Venus
Saturnus
Sol
Måne
Mars
Merkurius
2-3
Mars
Merkurius
Jupiter
Venus
Saturnus
Sol
Måne
3-4
Sol
Måne
Mars
Merkurius
Jupiter
Venus
Saturnus
4-5
Venus
Saturnus
Sol
Måne
Mars
Merkurius
Jupiter
5-6
Merkurius
Jupiter
Venus
Saturnus
Sol
Måne
Mars
Förutom daglig själstid gratis online efter födelsedatum,
 1. Horoskop idag
 2. Lycklig dagar
 3. Lycklig datum
 4. Lycklig år
Varje individ får minst en turdag av var nionde dag.
- Asish Kumar Das, 8 april 2006
Astrocopia.com har publicerats på olika språk. Kopiering av innehåll är förbjudet.
Alla rättigheter förbehållna. © 2007-2024
"HARE KRSNA"